Sözlükte "mücbir sebep" ne demek?

1. Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşın, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun istenci dışında beklenmedik olaylarmücbir sebep

Mücbir sebep kelimesinin ingilizcesi

force majeure